Poptávka

Vyplněním a odesláním tohoto kontaktního formuláře nám můžete poslat poptávku nebo jakýkoliv dotaz, týkající se problematiky výškového přístupu nebo ochrany proti pádu. Vaši zprávu zpracujeme co nejdříve a budeme Vás kontaktovat.

Odesláním vyplněného kontaktního formuláře dobrovolně udělujete fy. TechTrend s.r.o., IČO: 288 01 679 - správci (osobních údajů) - souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů, které jste - jako subjekt údajů - uvedl(a) v kontaktním formuláři, a to ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018. Odesláním vyplněného kontaktního formuláře zároveň prohlašujete, že jako subjekt údajů jste si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Kontaktní formulář