O firmě

Společnost byla založena v roce 2010. Navázala na práci firem HOIST s.r.o. a HOIST CZ s.r.o., které jsem zakládal, byl jejich polovičním vlastníkem a také jednatelem.

Dodáváme na klíč přístupové systémy k fasádám, které slouží k průběžné údržbě opláštění. Především permanentní systémy, jejichž součástí jsou závěsné pracovní plošiny (ČSN EN 1808:2015), a systémy slaňovací - pro osoby pracující pomocí horolezecké techniky (ČSN EN 363:2008). Dále dodáváme systémy pro bezpečnou práci ve výškách, a to zejména prostředky osobní ochrany, které se stávají trvalou součástí budov. Z prostředků kolektivní ochrany se zaměřujeme na zábradlí, integrovaná do přístupových systémů k fasádám - tvoří spolu nedělitelný celek.

Realizace provádíme na zakázku, podle požadavku investora, architekta, projektanta, případně dalších zainteresovaných osob, například generálního dodavatele nebo technické správy a údržby budov.

Společnost má Technickou inspekcí České republiky vydané oprávnění k montážím, opravám, revizím a revizním zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení.

Další vázanou živností je poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsme autorizovaným dodavatelem společnosti Fallprotec S.A., předního výrobce zabezpečovacích prostředků proti pádu z výšky.

Dva naši zaměstnanci jsou revizními techniky vyhrazených zdvihacích zařízení.

V dubnu 2019 jsme rozšířili portfolio našich činností o dodávky zdvihací techniky pro jeviště, divadla a studia, a to od společnosti ASM Steuerungstechnik GmbH.

Jiljí Vaverka
společník a jednatel