ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ A DALŠÍ PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

  • plošiny pro údržbu opláštění budov – BMU (ČSN EN 1808) – střešní pojezdové vozíky, jednokolejnicové dráhy, paralelní kolejnicové systémy
  • dočasně zavěšené plošiny – TSAE (ČSN EN 1808)
  • zdvihací zařízení (mimo ČSN EN 1808), včetně příslušenství
  • pohyblivé lávky pod světlíky
  • pohyblivé i stacionární žebříky
  • další přístupové konstrukce a zařízení