OCHRANA PROTI PÁDU (NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005)

  • prostředky osobní ochrany (ČSN EN 363)
  • prostředky kolektivní ochrany - ochranná zábradlí (ČSN 74 3305), integrovaná do konstrukcí zdvihacích zařízení, nebo do konstrukcí pracovních polohovacích systémů a systémů lanového přístupu
  • dodávky příslušenství - tlumičů pádu, zachycovačů pádu, zachycovacích postrojů, karabin a úvazků

Jako prostředky osobní ochrany dodáváme kotvící zařízení typu A, B, C, D, a E (ČSN EN 795).

Do ochrany proti pádu zahrnujeme také pracovní polohovací systémy a systémy lanového přístupu.