Rezidence .142

Rezidence .142

PRAHA
REALIZACE 2015
ARCHITEKT Jan Šesták
DEVELOPER Real-Treuhand Reality, A Company of Raiffeisenlandesbank OÖ
TYP STAVBY rezidenční

Zadání

Na střeše ve sklonu 23 stupňů zajistit bezpečný pohyb osob, které po výstavbě budou na střeše dlouhodobě provádět servisní nebo inspekční práce, a budou při tom vystaveny nebezpečí pádu z výšky, Střecha je oplechovaná, s dvojitou stojatou drážkou.

K zajištění osob proti pádu z výšky nebude možné používat prostředky kolektivní ochrany.

V případě, že dojde k pádu uživatele, aby se vyměnila pouze (eventuálně) poškozená část zadržovacího systému a systému zachycení pádu (ZS a SZP), a nebylo nutné opravovat střešní plášť samotný.

 

Řešení

Pozn.: Typ instalovaného ZS a SZP v jednotlivých částech střechy - klasifikace podle ČSN EN 795:2013:

 • typ „A“ – Kotvící bod LDV029 na švové střeše – dvojité stojaté drážce – u vstupu na horní část střechy: od světlíku nahoru
 • typ „A“ – Kotvící bod LDV029 na prahu vstupních dveří na spodní část střechy: od světlíku dolů
 • kotvící body LDV029 jsou otočné, při pádu uživatele se vždy natočí do směru pádu
 • typ „C“ – Permanentní jistící lano SecuRope na švové střeše – dvojité stojaté drážce – 11 m
 • protože jistícího lano SecuRope je krátké, přímé (beze změny směru vedení) a ZS a SZP je navíc uchycený k dvojité stojaté drážce, jeden konec lana je doplněný o absorbér energie LDV032, tím je splněna jedna z podmínek, která zaručí, že rázová síla, působící na tělo uživatele při zachycení volného pádu, nepřekročí 6 kN
 • typ „D“ – Permanentní jistící kolejnice SecuRail na švové střeše - dvojité stojaté drážce – 36 m
 • součástí jistícího lana SecuRope jsou pohyblivé kotvící body LDV001, které prochází jistícím lanem kontinuálně v celé jeho délce - není nutné převěšování uživatele u průběžných podpor
 • součástí jistící kolejnice SecuRail jsou pohyblivé kotvící body RHF042 (model r. 2015), které prochází jistící kolejnicí kontinuálně v celé její délce - není nutné převěšování uživatele u uchycení kolejnice
 • pohyblivý kotvící bod LDV001 lze na jistící lano připevnit v kterémkoli místě, proti neřízenému opuštění lana je zajištěn karabinou na lanovém úvazku uživatele
 • pohyblivý kotvící bod RHF042 lze na obou koncích jednotlivých částí jistících kolejnic nasadit a vyjmout, proti neřízenému opuštění kolejnice je kotvící bod zajištěn na každém konci kolejnice sklopnou zarážkou

 

Poznámka

Autorem leteckých snímků „Rezidence .142-celkový pohled“ a „Rezidence .142-pohled na střechu“ je Filip Šlapal.

Materiál ZS A SZP
Korozivzdorná ocel AISI 304, hliníkové slitiny.
Výrobce ZS a SZP
FALLPROTEC SA.
Hlavní související předpisy
Nařízení vlády 362/2005, ČSN EN 363, ČSN EN 795.
Forma dodávky
Na klíč.
 • Absorbér energie LDV032
 • Jistící kolejnice SecuRail na švové střeše - dvojité stojaté drážce
 • Jistící kolejnice SecuRail na švové střeše - dvojité stojaté drážce
 • Jistící lano SecuRope podél schodnic
 • Kotvící bod LDV029 u vstupu na horní část střechy
 • Pohyblivý kotvící bod RHF042
 • Rezidence .142-celkový pohled
 • Rezidence .142-pohled na střechu