Residence Garden Towers

Residence Garden Towers

PRAHA
REALIZACE 2015-2016
ARCHITEKT Eva Koláčková, Petr Veverka, Zdeněk Frey
TYP STAVBY rezidenční

Zadání

Zajistit bezpečný výškový přístup odbornému personálu k vnějšímu obvodovému plášti pěti výškových budov za účelem údržby - plošinou pro údržbu opláštění budov (BMU).

Z teras nad 5. NP zajistit bezpečný výškový přístup odbornému personálu k vnějšímu obvodovému plášti za účelem dlouhodobé údržby – pracovním polohovacím systémem a systém lanového přístupu (PPS a SLP).

Aby PPS a SLP umožňoval uživateli dostat se na pracovní místo (na fasádě), a ten na něm mohl zavěšený pracovat, při zabránění volnému pádu.

 

Řešení

BMU

 • ve výšce cca 55 metrů, podél atiky každé budovy, je z vnější strany nainstalovaná permanentní kolejnice z hliníkové slitiny v celkové délce 450 m
 • kolejnici každé budovy lze osadit elektromotorickým vodorovným pojezdem plošiny
 • na elektromotorickém pojezdu plošiny je zavěšena plošina na dvou závěsných bodech
 • TechTrend s.r.o. formou pronájmu může ještě (jako technickou podporu) dodat jednu závěsnou pracovní plošinu na dvou závěsných bodech s elektromotorickým svislým i vodorovným pojezdem
 • plošiny mají navíjecí bubny lan
 • TechTrend s.r.o. provádí opravy, revize zdvihacího zařízení a školení obsluhy plošin

Základní technické parametry BMU:

 • délka kolejnice na jedné budově - 90 m
 • výška budov - 55 m
 • pojezd po kolejnici - elektromotorický
 • stoupání/klesání plošiny - elektromotorické
 • lana - ocelová, 4 x průměr 8 mm
 • jmenovitá nosnost plošiny - 240 kg

Terasy nad 5. NP - PPS a SLP

 • atiky teras z vnitřní strany osazeny permanentními kotvícími body LDV029 - typ „C“ – 159 ks

Pozn.: Typ instalovaného PPS a SLP - klasifikace podle ČSN EN 795:2013.

Materiál BMU
Nespecifikováno.
Materiál PPS a SLP
Korozivzdorná ocel AISI 304, hliníkové slitiny.

Výrobce BMU
TechTrend s.r.o.
Výrobce PPS a SLP
FALLPROTEC SA.
Hlavní související předpisy
EN 1808+A1, Nařízení vlády 362/2005, ČSN EN 363, ČSN EN 795.
Forma dodávky
Na klíč.
 • Residence Garden Towers
 • Závěsná plošina
 • Závěsná plošina
 • Závěsná plošina
 • Závěsná plošina
 • Závěsná plošina
 • Závěsná plošina - přesun za roh
 • Závěsná plošina - uskladnění
 • Terasy nad 5.NP - kotvící body LDV029
 • Terasy nad 5.NP - kotvící body LDV029
 • Terasy nad 5.NP - kotvící body LDV029
 • Terasy nad 5.NP - kotvící body LDV029