Rádio Svobodná Evropa

Rádio Svobodná Evropa

PRAHA
ZAHÁJENÍ SERVISU 2010
ARCHITEKT Cigler Marani Architects
TYP STAVBY administrativní

Zadání

Zajišťovat bezpečný výškový přístup odbornému personálu k vnějšímu obvodovému plášti za účelem údržby – plošinou pro údržbu opláštění budov (BMU).

V interiéru atria zajišťovat bezpečný pohyb osob, které z permanentních přístupových lávek pod světlíkem provádí servisní nebo inspekční práce a jsou vystaveny nebezpečí pádu z výšky.

K zajištění osob proti pádu z výšky se používají prostředky osobní ochrany – zadržovací systémy a systémy zachycení pádu (ZS a SZP):

 • na přístupovém žebříku a k zábradlí každé z lávek je namontována jistící kolejnice SecuRail (typ „D“)
 • součástí jistící kolejnice SecuRail jsou pohyblivé kotvící body MULTIVIA a VIA 4 (modely r. 2011), které prochází jistícími kolejnicemi kontinuálně v celých jejích délkách
 • pohyblivé kotvící body lze na obou koncích jednotlivých částí kolejnic nasadit a vyjmout
 • proti neřízenému opuštění kolejnice je kotvící bod zajištěn na každém konci kolejnice sklopnou zarážkou

Pozn.: Typ instalovaného ZS a SZP - klasifikace podle ČSN EN 795:2013.

 

Řešení

Vnější obvodový plášť - BMU

 • podél atiky z vnější strany je nainstalovaná permanentní kolejnice z hliníkové slitiny v délce 260 m, TechTrend s.r.o. formou pronájmu dodává závěsnou pracovní plošinu s elektromotorickým svislým i vodorovným pojezdem
 • plošina má navíjecí bubny lan, díky tomu je působení plošiny na jižní straně nad plachtou hlavního vchodu bezproblémové
 • TechTrend s.r.o. provádí opravy, revize zdvihacího zařízení a školení obsluhy plošiny

Atrium – ZS a SZP

 • TechTrend s.r.o. provádí opravy permanentních přístupových lávek, kontroly a revize prostředků osobní ochrany a lávek, školení obsluhy lávek
Výrobce BMU
HOIST CZ s.r.o.
Výrobce ZS a SZP
FALLPROTEC SA.
Hlavní související předpisy
ČSN EN 1808+A1, Nařízení vlády 362/2005, ČSN EN 363, ČSN EN 795.
Forma dodávky
Servis.
 • Plošina pro údržbu opláštění budov
 • Plošina pro údržbu opláštění budov
 • Plošina pro údržbu opláštění budov
 • Přístupové lávky pod světlíkem
 • Nasazování pohyblivého kotvícího bodu MULTIVIA na jistící kolejnici SecuRail
 • Pohyblivý kotvící bod MULTIVIA na jistící kolejnici SecuRail
 • Pohyblivý kotvící bod MULTIVIA na jistící kolejnici SecuRail
 • Pohyblivý kotvící bod MULTIVIA na jistící kolejnici SecuRail
 • Pohyblivý kotvící bod MULTIVIA na jistící kolejnici SecuRail
 • Pohyblivý kotvící bod MULTIVIA na jistící kolejnici SecuRail
 • Pojezd přístupové lávky pod světlíkem
 • Průjezd přístupové lávky ocelovou konstrukcí
 • Průjezd přístupové lávky ocelovou konstrukcí
 • Průjezd přístupové lávky ocelovou konstrukcí
 • Pohyblivé kotvící body MULTIVIA s double lanovým úvazkem
 • Teplota pod světlíkem utěšeně stoupá
 • 53 st. Celsia - lihový sloupec už nemá kam růst. 30 m pod námi natírají ocelovou konstrukci, 2 m nad hlavami máme uzavřený prosklený světlík bez funkční ventilace. Tohle je peklo.