Poliklinika Budějovická - ALFA 2, Nástavba oční kliniky LEXUM

Poliklinika Budějovická - ALFA 2, Nástavba oční kliniky LEXUM

PRAHA
REALIZACE 2012
ARCHITEKT H.A.N.S. architekti
TYP STAVBY zdravotnické zařízení

Zadání

Na hlavní střeše + 18,350 a střeše vedlejší na ocelové konstrukci zajistit bezpečný pohyb osob, které zde po výstavbě budou dlouhodobě provádět servisní nebo inspekční práce, a budou vystaveny nebezpečí pádu z výšky – zadržovací systém a systém zachycení pádu (ZS a SZP).

Aby ZS a SZP zároveň sloužil jako pracovní polohovací systém a systém lanového přístupu (PPS a SLP) - umožňoval uživateli dostat se na pracovní místo (na fasádě), a ten na něm mohl zavěšený pracovat, při zabránění volnému pádu.

K zajištění osob proti pádu z výšky nebude možné používat prostředky kolektivní ochrany.

V případě, že dojde k pádu uživatele, aby se vyměnila pouze (eventuálně) poškozená část ZS a SZP nebo PPS a SLP, a nebylo nutné otevírat střešní plášť a opravovat konstrukce, ke kterým je ZS a SZP/PPS a SLP připevněný.

Na hlavní střeše se sloupky kotvících bodů kotví do předpjatých panelů Spiroll – Není přípustné, aby kotvení sloupků přerušilo předpjatá ocelová lana.

Konzoly kotvících bodů na atice se kotví do ztraceného bednění.

Na střeše na ocelové konstrukci je položen trapézový plech.

 

Řešení

Typ instalovaného ZS a SZP/PPS a SLP v jednotlivých částech střechy - klasifikace podle ČSN EN 795:2013:

 • typ „A“ – Kotvící body LDV025 na podpoře Multipost LDV016 – 2 ks, kotveno do trapézového plechu
 • typ „A“ – Kotvící body LDV029 na atikových konzolách - 19 ks, kotveno do ztraceného bednění, provedeny tahové zkoušky kotvení firmou Hilti
 • kotvící body LDV029 jsou otočné, při pádu uživatele se vždy natočí do směru pádu
 • typ „A“ – Kotvící body LDV057 na ocelových sloupcích – 23 ks, kotveno do předpjatého panelu Spiroll
 • mezi patním plechem sloupku a panelem Spiroll je vždy umístěna tepelně izolační podložka Roofmate LDV058, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,15
Materiál ZS a SZP/PPS a SLP
Korozivzdorná ocel AISI 304, konstrukční ocel žárově zinkovaná.
Výrobce ZS a SZP/PPS a SLP
FALLPROTEC SA.
Hlavní související předpisy
Nařízení vlády 362/2005, ČSN EN 363, ČSN EN 795.
Forma dodávky
Na klíč.
 • Detekce předpjatých ocelových lan
 • Montáž ocelového sloupku. Pod sloupek je vložena teplotně izolační podložka Roofmate LDV058.
 • Kotvení sloupků do předpjatých panelů Spiroll - rubová strana
 • Tahová zkouška
 • Tahová zkouška
 • Tahová zkouška
 • Tahová zkouška
 • Tahová zkouška
 • Stav lepených kotev ve ztraceném bednění po zatížení silou 18 kN
 • Stav lepených kotev ve ztraceném bednění po zatížení silou 18 kN
 • Kotvící body LDV025 na podpoře Multipost LDV016
 • Kotvící body LDV029 a LDV057