Fakultní nemocnice v Motole

Palmovka Open Park - objekt PP3, kavárna a krček mezi kavárnou a objektem PP3

PRAHA
REALIZACE 2018
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Aulík Fišer architekti, s.r.o.
TYP STAVBY administrativní

Zadání

Objekt PP3

Na střeše objektu PP3 zajistit bezpečný pohyb osob, které se zde po výstavbě budou průběžně vyskytovat - dlouhodobě provádět servisní nebo inspekční práce, využívat odpočinkových zón - a budou vystaveny nebezpečí pádu z výšky.

K zajištění osob na střeše objektu PP3 proti pádu z výšky jsou určeny prostředky kolektivní ochrany.

Zajistit výškový přístup k fasádám objektu PP3 pracovním polohovacím systémem a systémem lanového přístupu (PPS a SLP) - který umožní uživateli dostat se na pracovní místo na fasádě v závěsu, při současném zabránění jeho volnému pádu.

Kavárna a krček mezi kavárnou a objektem PP3

Na střeše kavárny a krčku mezi kavárnou a objektem PP3 zajistit bezpečný pohyb osob, které zde po výstavbě budou dlouhodobě provádět servisní nebo inspekční práce, a budou vystaveny nebezpečí pádu z výšky – zadržovací systém a systém zachycení pádu (ZS a SZP).

K zajištění osob na střeše kavárny a krčku proti pádu z výšky nebude možné používat prostředky kolektivní ochrany.

V případě, že dojde k pádu uživatele, aby se vyměnila pouze (eventuálně) poškozená část ZS a SZP nebo PPS a SLP, a nebylo nutné opravovat konstrukce, ke kterým je ZS a SZP/PPS a SLP připevněný.

 

Řešení

Objekt PP3

 • ochranné zábradlí se zábradelní výplní z nerezových lan o průměru 4 mm v pěti řadách nad sebou, do každé řady lan jsou začleněné lanové napínáky v odpovídajícím počtu
 • zábradlí je integrováno do konzol PPS a SLP, na které lze namontovat kotvící body LDV029 – viz také Kavárna a krček mezi kavárnou a objektem PP3 dále
 • v místech lanových napínáků je možné zábradelní výplň otevřít a dostat se volně ke konzolám PPS a SLP
 • rozsahem je zábradlí v celém půdorysu objektu, tj. přibližně 180 m

Kavárna a krček mezi kavárnou a objektem PP3

Typ instalovaného ZS a SZP - klasifikace kotvícího zařízení podle ČSN EN 795:2013:

 • typ „A“ – Kotvící bod LDV029 na sloupku IDF019 u vstupu na střechu
 • typ „A“ - Kotvící body LDV057 – na vnější svislé straně atiky nad kavárnou je na konzolách rozmístěno 17 kotvících bodů
 • typ „C“ - Permanentní jistící lano SecuRope - mezi objektem PP3 a atikou kavárny (nad krčkem) - 11 m
 • na jednom z konců jistícího lana SecuRope je absorbér energie LDV139
 • pro průběžné dopínání jistícího lana SecuRope je do něj začleněn napínák lana LDV138
 • součástí jistícího lana SecuRope jsou pohyblivé kotvící body LDV001, které prochází jistícím lanem kontinuálně v celé jeho délce
 • pohyblivý kotvící bod lze na jistící lano připevnit v kterémkoli místě, proti neřízenému opuštění jistícího lana je zajištěn karabinou na konci lanového úvazku

 

Materiál zábradelní výplně (lan) a spojovacího materiálu
Korozivzdorná ocel.
Výrobce lan
Jakob AG.
Hlavní související předpisy
Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády 362/2005, ČSN 74 3305:2017
 
 
Materiál ZS a SZP/PPS a SLP (kotvícího bodu LDV029)
Korozivzdorná ocel AISI 304.
Výrobce ZS a SZP a kotvícího bodu LDV029
FALLPROTEC SA.
Hlavní související předpisy
Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády 362/2005, ČSN EN 363, ČSN EN 795.
Forma dodávky
Na klíč.

Objekt PP3

 • Vzájemná rovinnost rohových konzol PPS a SLP
 • Rovinnost rohové konzoly PPS a SLP
 • Rovinnost rohové konzoly PPS a SLP
 • Kolmost rohové konzoly PPS a SLP
 • Kolmost rohové konzoly PPS a SLP
 • Vzájemná rovinnost madel zábradlí v rohu
 • Vzájemná rovinnost madel zábradlí v rohu - detail vodováhy
 • Rovinnost madla zábradlí v rohu
 • Rovinnost madla zábradlí v rohu - detail vodováhy
 • Rovinnost madla zábradlí v rohu
 • Rovinnost madla zábradlí v rohu - detail vodováhy
 • Kout zábradlí
 • Roh zábradlí
 • Palmovka Open Park - Objekt PP3_1
 • Palmovka Open Park - Objekt PP3_2
 • Palmovka Open Park - Objekt PP3_3
 • Palmovka Open Park - Objekt PP3_4
 • Zábradelní výplň s napínaky lan
 • Uzemnění zábradlí
 • Montáž kotvícího bodu LDV029 na konzolu PPS a SLP

Kavárna a krček mezi kavárnou a objektem PP3

 • Montáž jistícího lana SecuRope - Zalisování do koncové kotvy LDV139 s absorbérem energie
 • Montáž jistícího lana SecuRope
 • Namontované jistící lano SecuRope
 • Koncová kotva LDV139 s absorbérem energie
 • Koncová kotva LDV054 a napínák lana LDV138
 • Montáž kotvícího bodu LDV029 na sloupku IDF019 u vstupu na střechu
 • Kotvící body LDV057 na vnější stěně atiky
 • Kavárna a krček
 • Jakost šroubů - Korozivzdorná ocel A4, třída pevnosti 80