Palladium

Palladium

PRAHA
ZAHÁJENÍ SERVISU 2014
ARCHITEKT STRABAG AG
TYP STAVBY obchody a služby

Zadání

Zajišťovat servis teleskopického žebříku nad segmentovou fasádou. Pojezd žebříku je elektromotorický. Žebřík je určen k přístupu školeného personálu pro údržbu fasády z vnější strany.

K zajištění osob proti pádu z výšky (ze žebříku nebo z fasády) se používají prostředky osobní ochrany – zadržovací systémy a systémy zachycení pádu (ZS a SZP):

 • na žebříku a každé teleskopické části je namontována jistící kolejnice SecuRail (typ „D“)
 • součástí jistící kolejnice SecuRail jsou pohyblivé kotvící body VIA 4 (model r. 2007), které prochází jistícími kolejnicemi kontinuálně v celých jejích délkách
 • pohyblivé kotvící body lze na obou koncích jednotlivých částí kolejnic nasadit a vyjmout
 • proti neřízenému opuštění kolejnice je kotvící bod zajištěn na každém konci kolejnice sklopnou zarážkou

Pozn.: Typ instalovaného ZS a SZP - klasifikace podle ČSN EN 795:2013.

 

Řešení

 • TechTrend s.r.o. provádí opravy, kontroly a revize zařízení
Výrobce žebříku
HOIST CZ s.r.o.
Výrobce ZS a SZP
FALLPROTEC SA.
Hlavní související předpisy
Nařízení vlády 362/2005, ČSN EN 363, ČSN EN 795.
Forma dodávky
Servis.
 • Palladium
 • Palladium
 • Palladium
 • Palladium
 • Palladium
 • Palladium
 • Palladium
 • Palladium
 • Palladium
 • Parkovací místo