Hotel Corinthia

Hotel Corinthia

PRAHA
JEDNORÁZOVÝ SERVIS 2016
TYP STAVBY ubytovací

Zadání

Provést revizní zkoušky dvou střešních pojezdových vozíků se závěsnou plošinou (BMU) umístěných na střechách.

 

Řešení

 • TechTrend s.r.o. provedla revizní zkoušky zdvihacích zařízení, dodána neúplná průvodní dokumentace
Zajímavost
BMU byly uvedeny do provozu už v roce 1988.
Výrobce BMU
RAGT A. G.
Hlavní související předpisy
ČSN EN 1808+A1.
Forma dodávky
Servis.
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia
 • Hotel Corinthia