Enterprise Office Centre

Enterprise Office Centre

PRAHA
REALIZACE 2015
ARCHITEKT Vladimír Krátký
TYP STAVBY administrativní

Zadání

Na střeše objektu „A“ zajistit bezpečný pohyb osob, které zde po výstavbě budou dlouhodobě provádět servisní nebo inspekční práce, a budou vystaveny nebezpečí pádu z výšky – zadržovacím systémem a systémem zachycení pádu (ZS a SZP).

Aby ZS a SZP na objektu „A“ zároveň sloužil pro uživatele, kteří budou provádět údržbu vnějšího obvodového pláště ze servisních lávek, které jsou po celém obvodu každého podlaží.

Na objektu „B“ zajistit bezpečný výškový přístup odbornému personálu k vnějšímu obvodovému plášti za účelem dlouhodobé údržby – jednokolejnicovým systémem pro zavěšení horolezců nebo plošiny pro údržbu opláštění budov (BMU).

Aby jednokolejnicový systém pro zavěšení horolezců splňoval požadavky pro pracovní polohovací systém a systém lanového přístupu (PPS a SLP) - umožňoval uživateli dostat se na pracovní místo (na fasádě) a mohl na něm zavěšený pracovat, při zabránění volnému pádu.

Na světlíku vstupní haly zajistit bezpečný pohyb osob, které zde po výstavbě budou dlouhodobě provádět servisní nebo inspekční práce, a budou vystaveny nebezpečí pádu z výšky – zadržovacím systémem a systémem zachycení pádu (ZS a SZP).

K zajištění osob proti pádu z výšky nebude možné používat prostředky kolektivní ochrany.

V případě, že dojde k pádu uživatele, aby se vyměnila pouze (eventuálně) poškozená část ZS a SZP nebo PPS a SLP a nebylo nutné opravovat konstrukce, ke kterým je ZS a SZP/PPS a SLP připevněný.

 

Řešení

Objekt „A“ - ZS a SZP

 • na servisní lávce u atiky objektu „A“ ve 13. NP nainstalováno permanentní jistící lano SecuRope - typ „C“ – 280 m
 • z čela servisní lávky objektu „A“ ve 13. NP nainstalována permanentní jistící kolejnice SecuRail - typ „D“ – 282 m
 • na ocelové konstrukce zástěn (u vstupů na servisní lávku ve 13. NP) připevněny kotvící body LDV057 - typ „A“ – 4 ks
 • před vstupními dveřmi na servisní lávky od 2., respektive 3. NP do 12. NP namontovány v podlaze v interiéru kotvící body LDV029 - typ „A“ – 21 ks

Objekt „B“ – BMU + PPS a SLP

 • podél atiky, v 7. a 8. NP, z vnější strany je nainstalovaná permanentní kolejnice z hliníkové slitiny v délce 151 m
 • pro zavěšení a vodorovný pohyb uživatelů po kolejnici dodány dva vozíky
 • TechTrend s.r.o., (navíc) formou pronájmu, může dodávat závěsnou pracovní plošinu s elektromotorickým svislým i vodorovným pojezdem, plošina má navíjecí bubny lan

Objekt „B“ - ZS a SZP

 • v místech, kde dochází k zavěšování horolezců nebo pracovní plošiny na kolejnici, jsou k zábradlí našroubovány kotvící body LDV029 - typ „A“ – 4 ks

Světlík vstupní haly – ZS a SZP

 • typ „C“ – Permanentní jistící lano SecuRope – 23 m

Obecně

 • součástí jistícího lana SecuRope jsou pohyblivé kotvící body LDV001, které prochází jistícím lanem kontinuálně v celé jeho délce - není nutné převěšování uživatele u průběžných podpor
 • součástí jistící kolejnice SecuRail jsou pohyblivé kotvící body VIA 5 (model r. 2015), které prochází jistící kolejnicí kontinuálně v celé její délce - není nutné převěšování uživatele u uchycení kolejnice
 • pohyblivý kotvící bod LDV001 lze na jistící lano připevnit v kterémkoli místě, proti neřízenému opuštění lana je zajištěn karabinou na lanovém úvazku uživatele
 • pohyblivý kotvící bod VIA 5 lze na jistící kolejnici nasadit a vyjmout v určených místech, kolejnice je uzavřena do nekonečné smyčky

Pozn.: Typ instalovaného ZS a SZP - klasifikace podle ČSN EN 795:2013.

MATERIÁL BMU (PPS a SLP)
Nespecifikováno.
Materiál ZS a SZP
Korozivzdorná ocel AISI 304, hliníkové slitiny.
 
Výrobce BMU
Jiljí Vaverka, Greifzug GmbH.
Výrobce ZS a SZP
FALLPROTEC SA.
Hlavní související předpisy
ČSN EN 1808+A1, Nařízení vlády 362/2005, ČSN EN 363, ČSN EN 795.
Forma dodávky
Na klíč.
 • Enterprise
 • Jistící lano SecuRope ve 13.NP
 • Jistící lano SecuRope ve 13.NP
 • Jistící lano SecuRope ve 13.NP
 • Jistící lano SecuRope ve 13.NP
 • Jistící lano Securope - světlík vstupní haly
 • Jistící lano Securope - světlík vstupní haly
 • Jistící lano Securope - světlík vstupní haly
 • Kolejnice na objektu B
 • Kolejnice na objektu B
 • Kotvící bod LDV029 před vstupními dveřmi na servisní lávky
 • Kotvící bod LDV029 před vstupními dveřmi na servisní lávky
 • Kotvící bod LDV057
 • Kotvící bod LDV057
 • Kotvící body LDV029 na objektu B
 • Kotvící body LDV029 na objektu B
 • Mytí fasády ve 3.NP
 • Mytí fasády
 • Nasazené pohyblivé kotvící body VIA 5 na jistící kolejnici SecuRail
 • Nasazování pohyblivého kotvícího bodu VIA 5 na jistící kolejnici SecuRail
 • Pohyblivý kotvící bod LDV001
 • Pohyblivý kotvící bod LDV001
 • Pohyblivý kotvící bod LDV001