AFI KARLÍN BUSINESS CENTRE

AFI KARLÍN BUSINESS CENTRE

PRAHA
REALIZACE 2017
ARCHITEKT CMC architects
TYP STAVBY obchody, kanceláře, restaurace

Zadání

Na objektu „A“ a objektu „B“ zajistit bezpečný výškový přístup odbornému personálu k vnějšímu obvodovému plášti od 1. do 5. NP za účelem dlouhodobé údržby (a to včetně zeleně) - systémem pro zavěšení horolezců nebo plošinou pro údržbu opláštění budov (BMU).

Aby systém pro zavěšení horolezců splňoval požadavky pro pracovní polohovací systém a systém lanového přístupu (PPS a SLP) - umožňoval uživateli dostat se na pracovní místo (na fasádě), a ten na něm mohl zavěšený pracovat, při zabránění volnému pádu.

V prostoru mezi atikou a markýzou střechy 5. NP objektu „A“ a objektu „B“ zajistit bezpečný pohyb osob, které zde po výstavbě budou dlouhodobě provádět servisní nebo inspekční práce, a budou vystaveny nebezpečí pádu z výšky – zadržovacím systémem a systémem zachycení pádu (ZS a SZP).

K zajištění osob proti pádu z výšky nebude možné používat prostředky kolektivní ochrany.

V případě, že dojde k pádu uživatele, aby se vyměnila pouze (eventuálně) poškozená část PPS a SLP nebo ZS a SZP, a nebylo nutné opravovat konstrukce, ke kterým je PPS a SLP/ ZS a SZP připevněný.

 

Řešení

 • v prostoru mezi atikou a markýzou střechy 5. NP podél atiky každé budovy jsou nainstalované dvě paralelní permanentní kolejnice, jedna (u atiky) z hliníkové slitiny – MHS060, druhá (u markýzy) z ocelového profilu HEA 120, v celkové délce 2 x 215 m (MHS060) + 2 x 220 m (HEA 120)
 • kolejnice každého objektu jsou osazeny párem vozíků na ruční pohon, na které se může zavěsit buď horolezec, nebo plošina na dvou závěsných bodech
 • vozíky se v pracovní poloze zajišťují proti samovolnému pohybu
 • TechTrend s.r.o. dodává závěsnou pracovní plošinu formou pronájmu, svislý pohyb plošiny je elektromotorický, a to včetně navíjecích bubnů lan
 • permanentní kolejnice MHS060 slouží také jako kolejnice jistící - ZS a SZP
 • součástí jistící kolejnice MHS060 jsou pohyblivé kotvící body NAV 8 (model r. 2016), které kolejnicí prochází kontinuálně v celé její délce - typ „D“
 • pohyblivý kotvící bod NAV 8 se na jistící kolejnici nasazuje v určených místech, v těchto místech je možné NAV 8 z kolejnice také sejmout
 • jistící kolejnice MHS060 je uzavřena do nekonečné smyčky
 • uživatel je s NAV 8 spojen lanovým úvazkem s karabinami

Pozn.: Typ instalovaného ZS a SZP - klasifikace podle ČSN EN 795:2013.

MATERIÁL BMU (PPS a SLP)
Nespecifikováno.
Materiál ZS a SZP
Korozivzdorná ocel AISI 304, hliníkové slitiny.
 
Výrobce BMU (PPS a SLP)
TechTrend s.r.o.
Výrobce ZS a SZP
FALLPROTEC SA.
Hlavní související předpisy
ČSN EN 1808:2015, Nařízení vlády 362/2005, ČSN EN 363, ČSN EN 795.
Forma dodávky
Na klíč.

 • Příprava
 • Příprava
 • Zajištění do kotvícího bodu NAV 8
 • Zajištění do kotvícího bodu NAV 8
 • Spouštění horolezce
 • Spouštění horolezce
 • Spouštění horolezce
 • Spouštění horolezce
 • Stoupání horolezce
 • Stoupání horolezce
 • Stoupání horolezce
 • Stoupání horolezce
 • Stoupání horolezce
 • Stoupání horolezce
 • Stoupání horolezce
 • Práce na laně
 • Vozíky na ruční pohon