Administrativní projekt Delta

Administrativní objekt Delta

PRAHA
REALIZACE 2014-2015
ARCHITEKT Jan Aulík, Jakub Fišer
TYP STAVBY administrativní

Zadání

Na střeše objektu „Delta I“ a „Delta II“ zajistit bezpečný pohyb osob, které se zde po výstavbě budou průběžně vyskytovat - dlouhodobě provádět servisní nebo inspekční práce, využívat odpočinkových zón - a budou vystaveny nebezpečí pádu z výšky.

K zajištění osob proti pádu z výšky se využijí prostředky kolektivní ochrany.

 

Řešení

 • ochranné zábradlí se zábradelní výplní z nerezových lan o průměru 8 mm ve čtyřech řadách
 • zábradlí je integrováno do konzol jednokolejnicového systému, určeného k zavěšení horolezců nebo plošiny pro údržbu opláštění budov
 • rozsahem je zábradlí v celém půdorysu objektu Delta I a Delta II, tj. 2 x 310 m
Materiál zábradelní výplně (lan) a spojovacího materiálu
Korozivzdorná ocel.
výrobce lan
Jakob AG.
Hlavní související předpisy
Nařízení vlády 362/2005, ČSN 74 3305.
forma dodávky
Na klíč.
 • Administrativní objekt Delta
 • Administrativní objekt Delta
 • Administrativní objekt Delta
 • Administrativní objekt Delta
 • Administrativní objekt Delta
 • Administrativní objekt Delta
 • Administrativní objekt Delta
 • Administrativní objekt Delta